Svet-Stranek.cz
Třída 2.A, Dvorecká 4, Tuřany
Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Učivo pro nemocné:Třída 2.A, Dvorecká 4, Tuřany

Učivo pro nemocné

STŘEDA 19.9. 2018

DNES JSME MĚLI MATEMATIKU A TV, BEZE MĚ AJ
MATEMATIKA uč. str. 12 - dokončeno celé, str. 13/1, 2


ČJ - neustále opakujeme učivo 1. tř. - znalost písmen - tvary písmen malých i velkých,psacího, tiskacího písma (malé tiskací jen čteme, ostatní píšeme na tabuli, do sešitu a ve vzduchu )

ČESKÝ JAZYK učebnice po str. 7

- PÍSMENKOVANÁ, SLABIKY, POČET SLOV VE VĚTĚ,... nově - VLASTNÍ JMÉNA, která se vždy píší s velkým počátečním písmenem

ČESKÝ JAZYK pracovní sešit str. 7 orientaci v textu na téma: vlastní jména

+ str. 6/ cv. 1 Povídání o kouzelných slovíčkách, která se mají používat PROSÍM, DĚKUJI, POZDRAVENÍ, ROZLOUČENÍ,...

PSANÍ - CVIČILI JSME NA TABULI TVARY PSACÍHO PÍSMA
teď už píšeme do Písanky - 1. díl - str. 6

ČTENÍ - v ´ČÍTANCE čtení příběhů - Vzpomínka na prázdniny

dnes jsme si představovali další knížku do projektu ČTENÍ - OSTROV VZDĚLANOSTI

Z knih od dětí jim čtu příběhy, aby ostatní děti věděly, jak se daná kniha čte a o čem je - POSLECH PŘÍBĚHŮ PRO ILUSTRACI DO JEJICH ČTENÁŘSKÉHO LISTU V DENÍKU

M - POČÍTÁNÍ DO 20, OD PONDĚLÍ S PŘECHODEM PŘES DESÍTKU

PŘÍKLAD 5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 11

(opakujeme rozklady do 10 = 2 + 8;, 4 + 6; 1 + 9; 3 + 7, 8 + 2, 0 + 10; 5 + 5 a vysvětluji počítání příkladu 5 + 6 - kolik si půjčíme ze 6 do desítky - 5 a kolik nám ze 6 bylo - 1, proto 5 + 5 + 1 = 11


MATEMATIKA 1. díl - str. 12 celé a str. 13/ cv. 1, 2, zbytek dokončíme zítra

PRV - téma: Cesta do školy, kde jsme si zopakovali, jaké jsou dopravní prostředky, důležitá telefonní čísla a připomněli si, že po cestě kamkoliv, že musíme na sebe dávat pozor. Nově jsme se učili dopravní značky - ZÁKAZOVÉ, PŘÍKAZOVÉ, VÝSTRAŽNÉ A INFORMATIVNÍ
Učebnice po str. 8, 9 celé probrané
Pracovní sešit po str. 5 celé - opakovali jsme barevné a tvsrové rozlišení dopravních značek zákazových - ČERVENÝ KRUH (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech); příkazových - MODRÝ KRUH (přikázaný směr jízdy) + DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ a STOP(ka); výstražných - ČERVENÝ TROJÚHELNÍK (pozor děti); informativních - MODRÝ obdélník, čtverec (obytná zóna, slepá silnice)
+ semafory


HV - opakujeme teorii z 1. třídy - učení s pavoučkem: vytleskávání 2/4 a 3/4 taktu a čtvrťová pomlka
písnička ZELENINA, poslech: Fokej, foukej větříčku

PČ - seznámení s bezpečností v hodině
práce: DRAK z papíru dokončení podoby + třásně (příště ocas)

TV - byli jsme navštívit halu na Měšťanské, kam budeme celé pololetí chodit
házeli jsme si do koše, skákali na trampolíně,
druhou hodinu jsme využili krásné počasí a byli jsme na hřišti Malínská

VV - byli jsme venku a tužkou kreslili strom na dvoře
návštěvníků stránky
celkem9 945