Svet-Stranek.cz
Třída 2.A, Dvorecká 4, Tuřany
Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Informace:Třída 2.A, Dvorecká 4, Tuřany

Informace

Kroužky

Přírodovědný - J. Dumová ÚT pro 2.A 13:00 - 13: 45h - venku nebo ve třídě 2.A

Tanečky - A. Grünwaldová ST pro 3.A 13:00-13:45h ,
ČT pro 1.A+2.A 13:00-13:45h herna Dvorecká

Keramika - P. Pítra, ČT pro 2. – 4.A 14:30 – 16:00 cena 1000 Kč/pololetí - ZŠ Měšťanská


Angličtina pro prvňáčky - Š. Stehlíková, ÚT pro 1.A 12.15-13.00 třída Dvorecká

Sportík - S. Haňka, Čt pro 1 - 4. A asi 14:00 - 15:00 ZŠ Měšťanská- Seznámení s našimi třídními projekty - ŠNECI + BESEDA SE ZVÍŘÁTKY

ČTENÍ, Ostrov vzdělanosti

PROJEKT: Povolání, zájmy rodičů

Návštěva u pana starosty, asi LETIŠTĚ TUŘANY


Tv – oblečení a obuv do tělocvičny (tričko, kraťasy, cvičky nebo botasky s bílou
podrážkou) i na hřiště (tepláková souprava, botasky), švihadlo


- ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
odhlašovat obědy místo paní Vrbkové, která odešla na rodičovskou dovolenou, je možné u nové vedoucí školní jídelny paní ŠÁRKY FIEDLEROVÉ, lze opět volat na tel. číslo:
533 433 323, nebo poslat email: sarka.fiedlerova@zsmestanska.cz.- OVOCE DO ŠKOL
dětem se rozdává balíček (ovoce, někdy i zdravé pitíčko) z projektu OVOCE DO ŠKOL.
Tento balíček budou děti dostávat 1x za 14 dní.


- ABSENCE ŽÁKA
Vyřizování osobních záležitostí žáků a absence žáků
- Předem neplánovanou nepřítomnost žáka ve vyučování (např. nemoc, náhlou nevolnost apod.) nahlásí škole zákonný zástupce nejpozději do 3 dnů písemně nebo telefonicky. V rámci zajištění bezpečnosti žáků doporučujeme zákonným zástupcům sdělit nepřítomnost žáka ve škole bezodkladně
- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění
o třídního učitele, jedná-li se o absenci v délce 1 vyučovací hodina až 3 dny
o ředitelku školy, jedná-li se o absenci delší než 3 dny
Žádost o uvolnění podávají zákonní zástupci v písemné podobě s uvedením důvodu nepřítomnosti třídnímu učiteli. Pro žádost určenou ředitelce školy použije zákonný zástupce formulář vypracovaný školou, jehož součástí je příloha s rozpisem zameškaného učiva, které se musí žák naučit.
- Ve všech případech musí být absence poté bezodkladně písemně omluvena v ŽK zákonným zástupcem žáka, případně i lékařem.
- Na straně školy omlouvá absenci třídní učitel zpravidla na základě údajů v omluvném listě.
- Návštěva lékaře není automaticky důvodem k celodenní absenci žáka, délka absence musí být úměrná charakteru ošetření a vzdálenosti od školy.
- ŘŠ může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu na žádost jeho zákonného zástupce a zároveň určí náhradní způsob vzdělávání.
- Neomluvená absence žáků je řešena individuálně, její opakování je hrubé porušení školního řádu.

DENÍČKY
- Deníčky - vše, co bude probíhat ve škole, akce, prázdniny a jakékoliv další informace, se bude lepit do deníčku, deníčky je nutné prohlížet každý den. I vy rodiče, budete – li potřebovat cokoliv od nás, pište také do deníčku.
+ www stránky: www.jdumova.svet-stranek.cz
návštěvníků stránky
celkem11 726